Coaching

CoachingCreiem en les persones i les acompanyem en el seu camí de creixement personal a través de sessions de coaching individuals que ajuden a alliberar el màxim potencial intern perquè cada persona arribi a aconseguir els seus objectius i somnis.

El coaching és un terme derivat de l'anglès "to coach" ("entrenar"). Aquesta paraula defineix una tècnica de transformació i aprenentatge de les persones amb vista a assolir determinades metes que els són difícils o impossibles d'assolir.

Nosaltres treballem amb el coaching transformacional. Aquesta tècnica fa que les persones concebeixin la vida com un espai obert de contínua reinventació i que cada persona alliberi el seu potencial intern per arribar a aconseguir els seus objectius i somnis. És important, doncs, com es posiciona la persona en el món, així com la pròpia interpretació que es dóna de si mateix. Qui ajuda a aconseguir aquest descobriment i posicionament en el món a la persona és el coach o coacher (entrenador). Aquesta figura ajuda a clarificar les metes ia aconseguir mitjançant una avaluació de les actuacions, valors, somnis, intencions i il.lusions de la persona.

En el coaching transformacional, el cos és molt important, en tant que en el cos és on queden fixades les emocions. Per tant, es treballa la respiració, la postura i el moviment (la flexibilitat). El coaching tranformacional està dirigit a totes aquelles persones que desitgin iniciar un treball d'autoconeixement, autodescobriment i de presa de consciència de si mateixes, a aquells homes i dones que es vulguin desprendre de les barreres de l'ego i connectar amb les lleis de l'univers, així com a persones que busquin un major nivell de satisfacció en la seva vida.

Demana la teva sessió personalitzada per e-mail o per telèfon: info@almadeyoga.com o 93.435.66.68.