Condicions Legals

Alma de Yoga és una marca de l'empresa YOSIE 17571, SL con NIF: B-61.463.394 amb seu social al c/Dos de Maig 280 àtic H. 08025 Barcelona.